Mobile Escape Room

Een escape room speciaal gemaakt voor de marine!

Koninklijke Marine – Educatieve Escape Room

Een escape room als onderdeel van een opleidingstraject. Het spelenderwijs bewust worden van leerelementen. Dat is mogelijk met Gamificationers. Dat is waar wij experts in zijn. In samenwerking met de Koninklijke Marine mochten wij een escape room ontwikkelen die wordt ingezet in het opleidingstraject voor onderofficieren en officieren.

Educatieve Escape Room – Op maat gemaakt

De school voor maritieme vorming bedrijfsvoering en onderwijs (SMVBO), biedt opleidingen voor leidinggevenden in verschillende rangen. Leiderschap, persoonlijke effectiviteit, crew resource management en ethiek en integriteit. Dat is de basis van deze opleiding. Aan deze leerlijnen zijn zeven skills gekoppeld. Aan ons de taak deze skills te koppelen aan spel. Bewustwording van de skills creëren onder studenten, op ludieke wijze. Een mooie uitdaging die wij graag aan gaan.

Tijd voor creatieve brainstormsessies. Al snel kwam een mobiele escape room naar voren. Een mobiele, ofwel verplaatsbare escape room. Mogelijk om in te zetten op meerdere locaties. Denk hierbij aan leslokalen of in een ruimte op een schip van de marine. Talloze mogelijkheden. Een kansrijk idee. Tijd voor de creatieve vertaling. Het ontwikkelen van een concept. Een thema wat volledig draait om de marine. Wij geloven in de kracht van storytelling. Het overbrengen van een verhaal. Het ontwikkelen van game elementen aan de hand van een thema.

Escape Room – Testen skills mariniers

Aan de hand van deze denkwijze zijn games ontwikkeld. Hier zijn de zeven skills van de marine in verwerkt. Besluitvorming, aanpassingsvermogen, doelstelling/opdrachtanalyse, communicatie, leiderschap, assertiviteit en omgevingsbewustzijn. Deelnemers van de escape room worden getest op deze skills. Onze experts en tevens de opleiders analyseren na afloop. Een leerzame test voor alle partijen. Een hoge moeilijkheidsgraad. Spanning maar ook ontspanning. Spelenderwijs leren staat centraal. Het menselijk gedrag wordt op positieve wijze gestuurd. Het leerproces wordt op ludieke wijze versneld.

Een geslaagd concept. De escape room wordt momenteel volwaardig ingezet voor alle opleidingen binnen de marine. Een succesvol leereffect. Een casus waar wij met veel trots op terug kijken.

Lees meer over onze escape room voor de Koninklijke Marine in het NH Nieuws en het Twitterbericht van de Koninklijke Marine.